Επιδοτούμενα σεμινάρια ανέργων - Voucher

Τα Vouchers ή «Επιταγές Κατάρτισης» είναι προγράμματα ΕΣΠΑ, που απευθύνονται κυρίως σε ανέργους.

Μέσω των Vouchers οι άνεργοι καταρτίζονται σε σύγχρονα επαγγελματικά προγράμματα και στη συνέχεια τοποθετούνται σε εταιρίες για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Εκτός από την κατάρτιση, τα Vouchers προβλέπουν κατά κανόνα αμοιβή για τον άνεργο (πληρωμή για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) καθώς και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

voucher-anergwn-25000-400-consul
VOUCHER

Νέο Voucher 25.000 ανέργων

Αν έχετε ήδη υποβάλει την αίτηση συπληρώστε και τον αριθμό ΚΑΥΑΣ σας στην παρακάτω φόρμα! H δράση αφορά στην παροχή ...
VOUCHER

Voucher 25.000 εργαζομένων

Αναμένεται ο Β΄ κύκλος αιτήσεωνΥποβάλετε  έγκαιρα το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα H δράση αφορά την αναβάθμιση δεξιοτήτων και ...
VOUCHER

Νέο Voucher Security 5.000 θέσεων

Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων. Αντικείμενο του έργου Αντικείμενο του έργου αποτελεί ...