Τουρισμός

Ο γρήγορα εξελισσόμενος κλάδος του τουρισμού δημιουργεί την ανάγκη να προσαρμοζόμαστε στις νέες ανάγκες του.
Ειδικότερα για την χώρα μας όπου ο τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας, η γρήγορη εναρμόνιση με τις νέες πρακτικές του τουρισμού είναι επιτακτική καθώς έτσι λειτουργεί αποτελεσματικότερα ο κλάδος.

Με εδραιωμένη πλέον θέση στην παγκόσμια αγορά τουρισμού, η Ελλάδα παρουσιάζει εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες στον συγκεκριμένο κλάδο. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της προσελκύουν τα τελευταία χρόνια σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας αφενός ως τουριστικού προορισμού παγκόσμιου βεληνεκούς, και αφετέρου ως τουριστική αγορά με εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Ακόμα και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ο τουρισμός στην Ελλάδα υπήρξε από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, με σημαντική συμβολή στην αγορά εργασίας, παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση στα έσοδα της.

VOUCHER

Πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού

«Προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού» Κριτήρια επιλογής Η επιλογή των καταρτιζόμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο ...
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων 29-64 ετών Νοτίου Αιγαίου

«Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» Πληροφορίες για ...
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Voucher ανέργων από 30 έως 49 ετών «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Σε ποιους απευθύνεται Tο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε άνεργους ηλικίας 30-49 ετών και θα αφορά σε προσδιορισμένες επαγγελματικές ειδικότητες και ...