Μόδα / Fashion

Τα Vouchers ή «Επιταγές Κατάρτισης» είναι προγράμματα ΕΣΠΑ, που απευθύνονται κυρίως σε ανέργους.

Μέσω των Vouchers οι άνεργοι καταρτίζονται σε σύγχρονα επαγγελματικά προγράμματα και στη συνέχεια τοποθετούνται σε εταιρίες για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Εκτός από την κατάρτιση, τα Vouchers προβλέπουν κατά κανόνα αμοιβή για τον άνεργο (πληρωμή για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) καθώς και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

ΜΟΔΑ / FASHION

Τριήμερο Ταξίδι Δημιουργίας (Μη ενεργό)

Σε ποιους  απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες και των δύο φύλων, κάθε ηλικίας. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να χρησιμοποιούν ...
ΜΟΔΑ / FASHION

Σεμινάριο Κοπτικής – Ραπτικής | Άρτα

Πολλές φορές αναρωτηθήκαμε… τι να φορέσω; Πώς να κάνω τον σωστό συνδυασμό; Σίγουρα ο τρόπος που ντυνόμαστε μας κάνει να ...