Γεωργικά / Αγρότες

Είναι αναγκαίο τόσο η καινοτομία όσο και η γνώση να διαδοθούν στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα.

Σε μια περίοδο στην οποία ο αναπροσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας, από την παραγωγή μη διεθνώς εμπορεύσιμων σε διεθνώς εμπορεύσιμα και ανταγωνιστικά προϊόντα κρίνεται αναγκαίος, σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του αγροδιατροφικού κλάδου τόσο στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας όσο και στην βελτίωση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ / ΑΓΡΟΤΕΣ

Πρόγραμμα Γεωτεχνικής Kατεύθυνσης για νέους αγρότες

H δράση αφορά Την παροχή θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών  για νέους αγρότες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής  στο πρόγραμμα ...
ΓΕΩΡΓΙΚΑ / ΑΓΡΟΤΕΣ

Σεμινάριο | Αύξηση της Παραγωγής & Βελτίωση των Μελισσοκομικών Μονάδων – Ασθένειες Μελισσιών (Μη ενεργό)

Τo CONSUL Εκπαιδευτικό Κέντρο, έχοντας καταξιωθεί ως μια από τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στον κλάδο της επαγγελματικής κατάρτισης, διοργανώνει σεμινάρια με ...
ΓΕΩΡΓΙΚΑ / ΑΓΡΟΤΕΣ

Πιστοποίηση oρθολογικής xρήσης γεωργικών φαρμάκων

Το CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης,  εφοδιάζει τους αγρότες με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια για την ορθολογική χρήση γεωργικών ...