Επιδοτούμενα σεμινάρια ιδιωτικού τομέα

Στη σημερινή εποχή, η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και η ενσωμάτωσή τους σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής δημιουργούν νέα δεδομένα για την απασχόληση. Η εφαρμογή των νέων μεθόδων εργασίας και νέων αντιλήψεων σχετικά με την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού εισάγει την έννοια του οργανισμού μάθησης (learning organization) που δημιουργεί και αποκτά την απαραίτητη γνώση κα επιπλέον αλλάζει τον τρόπο σκέψης και την συμπεριφορά των εργαζομένων.

 

Το Εκπαιδευτικο Κέντρο Consul  είναι εδώ για να καλύψει την αυξημένη ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού όλων των βαθμίδων και τμημάτων, αλλά και χρήση αποτελεσματικότερων και συναινετικών μορφών εκπαίδευσης.

VOUCHER

Voucher 25.000 εργαζομένων

Αναμένεται ο Β΄ κύκλος αιτήσεωνΥποβάλετε  έγκαιρα το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα H δράση αφορά την αναβάθμιση δεξιοτήτων και ...
VOUCHER

Πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού

«Προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού» Κριτήρια επιλογής Η επιλογή των καταρτιζόμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο ...
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων ΛΑΕΚ

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Consul, έχοντας ως στόχο τη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων, σας ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ...