Υγεία

 

Η Υγεία είναι το ανώτερο αγαθό για τον άνθρωπο. Έχει αξία ανεκτίμητη και είναι συνυφασμένη με την ίδια τη ζωή.

Η ενθάρρυνση και η προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αντικείμενα που αφορούν το θεματικό πεδίο της υγείας, έχει για το CONSUL Εκπαιδευτικό Κέντρο ιδιαίτερη βαρύτητα.

Με τη διοργάνωση σεμιναρίων του τομέα της Υγείας, επιδιώκεται μακροπρόθεσμα η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, δραστηριοποίηση και εκπαίδευση των ανθρώπων σε βασικές αλλά σωτήριες γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή βασικής υποστήριξης της ζωής.

 

Διαθέσιμα προγράμματα

Ορθή Υγιεινή: Πρακτική Καθαρισμού Απολύμανσης & Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας Έναντι του Κορωνοϊού

Λεπτομέρειες Προγράμματος ✓ Αναγνώριση Επικινδυνότητας Χημικών, Καθαριστικών - Σήμανση Ασφαλείας ✓ Ασφαλής Διαχείριση Χημικών Καθαριστικών…

Πρώτες Βοήθειες

*Με δυνατότητα πιστοποίησης «Μάθε να σώζεις μια ζωή» Οι πρώτες βοήθειες αποτελούν γνώσεις απαραίτητες για…