Ξένες γλώσσες

 

Σε έναν κόσμο που οι χώρες του καθίστανται όλο και περισσότερο αλληλεξαρτώμενες και οι νέες τεχνολογίες έχουν εξαλείψει τα σύνορα και τις αποστάσεις, δεν μπορούμε πια να παραμένουμε μονόγλωσσοι. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας έχει γίνει αναγκαία περισσότερο από ποτέ για τη σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η ανταγωνιστικότητα της αγοράς εργασίας καθιστά τη γνώση ξένων γλωσσών αναπόδραστη ανάγκη ακόμα και για τους πολίτες που θέλουν να εργάζονται στην χώρα τους για την επίτευξη των επαγγελματικών και προσωπικών στόχων και σκοπών αφού αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και διαβατήριο προκειμένου να ενταχθεί αλλά και να παραμείνει και εξελιχθεί κάποιος σε μια αγορά εργασίας με συνεχώς αυξανόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις.

Το εκπαιδευτικό κέντρο CONSUL ειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων , έχοντας πολυετή εμπειρία και παρέχει ευέλικτα προγράμματα σπουδών που εγγυώνται την απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πτυχίου γλωσσομάθειας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Διαθέσιμα προγράμματα