Επιδοτούμενα σεμινάρια ανέργων - Voucher

 

Τα Vouchers ή «Επιταγές Κατάρτισης» είναι προγράμματα ΕΣΠΑ, που απευθύνονται κυρίως σε ανέργους.

 

Μέσω των Vouchers οι άνεργοι καταρτίζονται σε σύγχρονα επαγγελματικά προγράμματα και στη συνέχεια τοποθετούνται σε εταιρίες για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Εκτός από την κατάρτιση, τα Vouchers προβλέπουν κατά κανόνα αμοιβή για τον άνεργο (πληρωμή για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) καθώς και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

 

Διαθέσιμα προγράμματα

Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας (36.500 Θέσεις)

  Αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 36.500 ωφελούμενους για προσλήψεις σε Δήμους…

3 Επιδοτούμενα Προγράμματα Voucher ηλικίας 25 έως 49 ετών

  Ανακοινώθηκε ένα ακόμη πρόγραμμα, ενώ υλοποιούνται ήδη δύο προγράμματα,παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής…

Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας (8.933 Θέσεις)

  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης…

Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας (30.333 Θέσεις)

  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε…

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για ηλικίες 18 έως 24

    Έχει ολοκληρωθεί η υποβολή αιτήσεων   Λεπτομέρειες Προγράμματος Η διάρκεια της κατάρτισης είναι…