Τρόφιμα / Ποτά

 

Αναζητήστε την εξειδίευση που σας αξίζει!

 

Εξειδιεκυετείτε σε τομείς αρτοποιίας ή Bar. Λάβετε γνώσεις και συμβουλές από βραβευμένους εκπαιδευτές στο χώρο.

 

Αποκτήστε δυνατά εφόδια για την σύγχρονη αγορά εργασίας και ενημερωθείτε κατάλληλα για τρόπους εξαγωγής Ελληνικών προϊόντων σε ξένες αγορές.

 

Καταρτίστε το προσωπικό της επιχείρησής σας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων  (νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07. Ε.Φ.Ε.Τ.

 

Διαθέσιμα σεμινάρια

 

 

Υποχρεωτική Κατάρτιση Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων (Πιστοποίηση ΕΦΕΤ)

  Το CONSUL  A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης,  υλοποιεί προγράμματα  υποχρεωτικής κατάρτισης…

Σεμινάριο Αρτοποιίας

Το CONSUL Εκπαιδευτικό Κέντρο διοργανώνει σεμινάριο αρτοποιίας σε συνεργασία με τον βραβευμένο αρτοποιό Χρηστέα Ιωάννη,…

Σεμινάριο Εξαγωγής Ελαιόλαδου και Μελιού

Το CONSUL Α.Ε. διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο <<Εξαγωγή Ελαιόλαδου και Μελιού>>*Διάρκεια 10 ώρες (Θεωρητική Κατάρτιση).…