Πληροφορική

 

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η Πληροφορική αποτελεί βασικό πυλώνα υλοποίησης όλων των σύγχρονων κοινωνικών και επιχειρηματικών διεργασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απρόσκοπτη παροχή ζωτικών κοινωνικών αγαθών όπως το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα εξαρτάται στις μέρες μας από τη σωστή λειτουργία πολύπλοκων συστημάτων Πληροφορικής. 

 

Από άλλη οπτική γωνία, οι Η/Υ και το διαδίκτυο χρησιμοποιούνται σήμερα, τόσο σαν μαθησιακά εργαλεία όσο και για μια πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων. Ο ενημερωμένος γονέας έχει τη δυνατότητα να ωθήσει το παιδί του αλλά και τον ίδιο προς τη σωστή κατεύθυνση, υποδεικνύοντάς του τις χρήσεις εκείνες της πληροφορικής που θα αποβούν επωφελείς για την εκπαίδευση και την παιδεία του. Επιπλέον, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να το προστατεύσει από τους κινδύνους της τεχνολογίας (ακατάλληλο περιεχόμενο, ασφάλεια ευαίσθητων πληροφοριών, προστασία από απάτες).

 

Διαθέσιμα σεμινάρια

Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας (25.000 Θέσεις)

  Αναμένεται εντός των προσεχών ημερών, η προκήρυξη της δράσης για την υποβολή  αιτήσεων συμμετοχής για το…

Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας (36.500 Θέσεις)

  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για…

Πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ (για ΑΣΕΠ)

Το Consul A.E.  Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης, διοργανώνει σεμινάρια Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων…

Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας (8.933 Θέσεις)

  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης…

Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας (30.333 Θέσεις)

  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε…

Σεμινάριο Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων

Το CONSUL Α.Ε. διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο <<Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων>>Διάρκεια 50 ώρες (Θεωρητική Κατάρτιση).…