Μηχανικοί - Τεχνίτες

 

Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν τον κλάδο της αυτοκίνησης ένα συναρπαστικό, όσο και απαιτητικό πεδίο επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Η ζήτηση για ειδικούς συντήρησης / επισκευής οχημάτων παραμένει σταθερά υψηλή.  Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Consul παρέχει στους σπουδαστές την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική γνώση σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία και ανάλυση των διάφορων υποσυστημάτων ενός οχήματος.

 

Τα προγράμματα κατάρτισης για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο προσεγγίζουν με πληρότητα τα κύρια ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, την αποτελεσματική λειτουργία και τις απαιτήσεις των ιδιωτικών ΚΤΕΟ και οδηγούν στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, καθώς και στην Πιστοποίηση των συμμετεχόντων, αναδεικνύοντάς τους σε αξιόπιστους επαγγελματίες στον τομέα τους.

 

Διαθέσιμα σεμινάρια

Προγράμματα ειδικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ

  Το CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης, υλοποιεί Προγράμματα ειδικής…

Προγράμματα επιμόρφωσης για τεχνίτες συνεργείων

Το CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης, υλοποιεί Προγράμματα επιμόρφωσης, για…