Γεωργικά / Αγρότες

 

Είναι αναγκαίο τόσο η καινοτομία όσο και η γνώση να διαδοθούν στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα.

 

Σε μια περίοδο στην οποία ο αναπροσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας, από την παραγωγή μη διεθνώς εμπορεύσιμων σε διεθνώς εμπορεύσιμα και ανταγωνιστικά προϊόντα κρίνεται αναγκαίος, σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του αγροδιατροφικού κλάδου τόσο στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας όσο και στην βελτίωση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

 

Διεθέσιμα σεμινάρια

Πιστοποίηση oρθολογικής xρήσης γεωργικών φαρμάκων

Το CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης,  εφοδιάζει τους αγρότες με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια…