Εκπαίδευση

 

Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η ταχύτατη ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, η κατεύθυνση και η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο εκπαίδευσης, η αναγκαία μετάβαση από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Κοινωνία της Γνώσης καθιστούν την ανάγκη της δια βίου μάθησης.

 

Δεν είναι πλέον μόνο τα παιδιά που υφίσταται αγωγή αλλά και οι ενήλικες, άνδρες και γυναίκες. Η εκπαίδευση ενηλίκων προσδοκά την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων απαραίτητων στο σύγχρονο εργαζόμενο πολίτη. Η εκπαίδευση αυτή πρωτίστως αναδεικνύει και στηρίζεται σε χαρακτηριστικά των ενηλίκων, όπως η εμπειρία τους σε διάφορους κοινωνικούς ρόλους και οι ιδιότητες που κατέχουν( π.χ. πνευματική καλλιέργεια, ιδιότητα γονέα κ.α.). Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά όλα εκείνα τα προγράμματα που σχετίζονται με ενήλικους.

 

Διαθέσιμα σεμινάρια

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων

Το CONSUL  A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης υλοποιεί προγράμματα  «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ενηλίκων» που…

Επιμόρφωση σχετικά με το θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ)

Το CONSUL  A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης υλοποιεί προγράμματα Επιμόρφωσης σχετικά με το…

Επιμόρφωση σε θέματα Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

  Το CONSUL  A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης υλοποιεί προγράμματα Επιμόρφωσης σε θέματα…

Επιμόρφωση σχετικά με τις Aρχές Εκπαίδευσης Eνηλίκων

Το CONSUL  A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης υλοποιεί προγράμματα Επιμόρφωσης σχετικά με τις…

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Διάρκεια: 2 μήνες-300 διδακτικές ώρεςΚόστος : 250 ευρώΜαθήματα: Μέσω e-learning   Η επιτυχής παρακολούθηση του…

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Διάρκεια: 400 ώρες / 3 μήνεςΚόστος : 250 ευρώΜαθήματα: Μέσω e-learning Σκοπός Η εξειδίκευση των…

Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων,…

Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης Ενηλίκων

Είναι γεγονός πως μαθαίνοντας να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τοξικότητες και να δημιουργούμε ειλικρινείς…