User Avatar

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανυψωτικών-“Κλαρκ”

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων).

H δράση αφορά

α) Θεωρητική κατάρτιση (δια ζώσης εκπαίδευση) διάρκειας 12 ωρών και
β) Πρακτική άσκηση (διά ζώσης εκπαίδευση) διάρκειας 60 ωρών.
Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων φορέων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

α) Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό,
β) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
γ) να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα προσκομίζουν στους Φορείς Υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης:

α) αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
β) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας),
γ) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών,
δ) φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας,
ε) πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο),
στ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1983 στην οποία δηλώνεται: i) ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, ii) η οικεία τους Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους.

Μέθοδος Υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί δια ζώσης

Διάρκεια προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 72 ώρες( 12 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 60 ώρες πρακτική άσκηση) .

Τελική αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να συμμετάσχουν σε εξετάσεις. Με την επιτυχή συμμετοχή τους στη θεωρητική αλλά και την  πρακτική εξέταση θα μπορούν να βγάλουν άδεια χειριστή ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2

1.Η τελική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του θεωρητικού μέρους είναι γραπτή. Η  αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του θεωρητικού σκέλους θεωρείται επιτυχής εάν έχει απαντηθεί σωστά τουλάχιστον το 80% των ερωτήσεων.

Τύπος αξιολόγησης θεωρητικού μέρους :
Ενιαίο τεστ με εξήντα (60) ερωτήσεις κλειστού τύπου (δηλαδή ναι/όχι, σωστό/λάθος, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών). Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου επιλέγονται και διακρίνονται ανά ενότητα, με βάση το βαθμό δυσκολίας τους σε τρεις (3) κατηγορίες:25% μικρής δυσκολίας, 50% μεσαίας δυσκολίας και 25%υψηλής δυσκολίας.

2.Η τελική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του πρακτικού μέρους είναι σε δυο στάδια:
Το πρώτο στάδιο είναι  διάρκειας έως 10 λεπτών και αποσκοπεί στην επαλήθευση της ικανότητας του αξιολογούμενου μέσω εικονικού χειρισμού του Μ.Ε.
Το  δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης του πρακτικού μέρους, διάρκειας κατ’ ελάχιστον 20 λεπτών, αποσκοπεί στην επαλήθευση της ικανότητας του αξιολογούμενου ως προς τον χειρισμό σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ήτοι πορεία προς την εργασία, εργασία φόρτωσης /εκφόρτωσης / στοίβαξης υλικού καθώς και στάση και στάθμευση του Μ.Ε.

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα ; 


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Το CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης επιθυμεί να σας ενημερώνει για καινούργια επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του, μέσω της αποστολής ενημερώσεων (newsletter). Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να λαμβάνετε newsletter σχετικά με τα ανωτέρω από την εταιρεία μας. Είναι επίσης στη διακριτική ευχέρειά σας να άρετε την συγκατάθεσή σας, όποτε το επιθυμείτε.

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης.