Ασφάλεια / Security

Οι ανάγκες της καθημερινότητας και τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα εγκληματικών ενεργειών στην εποχή μας, έχουν δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για άριστα εκπαιδευμένα στελέχη, τα οποία θα επανδρώσουν τις εταιρείες υπηρεσιών ασφαλείας.

Με την άδεια προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security), γίνεσαι ο επαγγελματίας ο οποίος κατέχει τις ειδικές γνώσεις και τις τεχνικές ώστε να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε θέματα πρόληψης και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ασφάλεια και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, σε έναν κλάδο όπου η προσφορά εργασίας συνεχώς αυξάνεται.

Όλες οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως οικονομικής δραστηριότητας που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο, έχουν την υποχρέωση απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας (ν. 3850/2010).

O Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. Οι γραπτές υποδείξεις του καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. O εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / SECURITY

Πιστοποίηση προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας για απόκτηση άδειας Security

Το Consul A.E.  Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης, διοργανώνει  σεμινάρια e-learning προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας  για απόκτηση άδειας Security. Τα ...
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / SECURITY

Τεχνικοί Ασφαλείας Eπιμόρφωση εργοδοτών ως Tεχνικοί Ασφαλείας στις Επιχειρήσεις τους

Το CONSUL  A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης,  υλοποιεί προγράμματα  επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ...